گردشگری

  • ۱۹ آذر ۱۳۹۹
  • ۱۹ آذر ۱۳۹۹

معرفی تعاونی مسکن پهنه C شهرک مسکونی چیتگر(بتاجای ارتش)

پهنه C شهرک چیتگر (نارنجستان) شامل تعاونی های مسکن ب

ادامه مطلب
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۹
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۹

معرفی برج G3_G1شهرک مسکونی چیتگر(بتاجای ارتش)

پروژه چیتگر 20هزار واحد هست که این 20 هزار واحد در 5تا فاز ق

ادامه مطلب
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۹
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۹

معرفی برج G4_G2شهرک مسکونی چیتگر(بتاجای ارتش)

پروژه چیتگر 20هزار واحد هست که این 20 هزار واحد در 5تا فاز ق

ادامه مطلب
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۹
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۹

معرفی شهرک مسکونی چیتگر (بتاجای ارتش)

فراهم کردن شرایط برای یک زندگی مطلوب از طریق ساخت و تجهیز مس

ادامه مطلب