اطلاعیه جدید سهام های توانمند سازی 50 متری 20 متری شهرک چیتگر

اطلاعیه جدید سهام های توانمند سازی 50 متری 20 متری شهرک چیتگر

اطلاعیه جدید سهام های توانمند سازی 50 متری 20 متری شهرک چیتگر

  • ۷بهمن ۱۳۹۹

خبرارسیده از تعاونی بتاجای ارتش در موردسهام های توانمندسازی 20متری و50متری به ایت صورت میباشد

که کسانی که سهام 20متری ثبت نام کرده اند بعد از تماس از طرف بتاجا به اعضاء به صندق بتاجا مراجعه نموده وقراداد خود را امضاء ومنتظر اماده شدن  وتحویل قراردادخواهند شد

ولی کسانی که سهام 50متری ثبت نام کرده اند یک وام 105میلیون تومانی از فیش حقوقی اعضاءکسر خواهد شد

اگر اعضایی که  سهام خودرا فروخته اند ولی همچنان وام 105میلیونی از فیش حقوقی عضو اولی کسر میشود میبایستی یک نامه با مشخصات خود به تعاونی ارسال کرده تا بتاجا مبلغ کسر شده را به حساب  عضو واریز نماید

کسانی که خرید کرده اند میبایستی مبلغ 105میلیون تومان را بابت واریزی به حساب بتاجا با خود صندق بتاجا هماهنگی وبعد اقدام به واریز مبلغ نمایند

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ماتماس بگیرد

02144726499

09192639626

09126116785

09355226559