سهام های توانمندسازی بتاجا50مترو20متری چیتگر

سهام های توانمندسازی بتاجا50مترو20متری چیتگر

سهام های توانمندسازی بتاجا50مترو20متری چیتگر

  • ۳۰بهمن ۱۳۹۹

اطلاعیه سهامهای 50متری  و20متری چیتگر

به دستور بتاجای ارتش سهام های 50متری که فروخته شده

خریداران میبایستی مبلغ 105میلیون تومان مانده بدهی رانقدا پرداخت نمایند

وکسانی که سهام خود را فروخته اند ولی چنانچه بابت مانده بدهی مبلغ 105میلیون اقساط کم میشود به بتا جا مراجعه نمایندتا مبلغ کسر شده به حساب اعضاء که فروخته اند و مبلغی کسر شده ازطرف بتاجا بازگردانده شود

کسانی که مقدور نیست به بتاجا مراجعه کنند میتوانند از طریق ارسال فکس به صندق بتاجا علام نمایند

برای دریافت اطلاعات جدید باکارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید

09126116785         02144726499    اقای عباسی