سهام چیتگر طرح توانمندسازی بتاجا50مترو20متری

سهام چیتگر طرح توانمندسازی بتاجا50مترو20متری

سهام چیتگر طرح توانمندسازی بتاجا50مترو20متری

  • ۳۰بهمن ۱۳۹۹

سهامداران50مترو20متری طرح توانمندی سازی بتاجا

خیلی از اعضاء سوالاتی در مورداقدقرارداد و تحویل قرارداد سهامهای  50متری و 20متری  دارند که تحویل قرارداد ها چگونه میباشد؟

احتمال تحویل قراردادهای50متری و20متری سال اینده تحویل اعضاء داده شود

برای تحویل قراردادهای 50متری و20متری از طرف بتا جا با اعضاء تماس گرفته خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر و بروز با کارشناسان ما تماس بگیرید

09126116785     02144726499   اقای عباسی